W AccOUT pracuje 4-osobowy zespół działu kadr i płac pod kierownictwem Pani Iwony Molendy, która ma 15-letnie doświadczenie w tej branży.

 

AccOUT oferuje następujące usługi płacowe:

 • sporządzanie list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń (płace
              zasadnicze, premie, dodatki
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji
              rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11, PIT-40
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym
              naliczanie składek i sporządzanie deklaracji (ZUS)
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS
 • sporządzanie raportów RMUA
 • wystawianie zaświadczeń Rp7
 • sporządzanie zaświadczenia do ZUS dotyczących wypłat zasiłków chorobowych po
              rozwiązaniu stosunku pracy
 • sporządzanie korekty ZUS
 • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących oraz wyjaśnienia
              ewentualnych rozbieżności i dokonywanie stosownych korekt (w przypadku kontroli
              ZUS i urzędu skarbowego) rozliczenia z PFRON

 

AccOUT oferuje następujące usługi kadrowe:

 • Prowadzenie akt personalnych pracowników
 • Doradztwo w zakresie rozliczeń świadczeń pieniężnych i poza pieniężnych dla
              pracowników (deputaty, samochody służbowe, abonamenty medyczne, itp.)
 • Bieżące raportowanie stanów wykorzystania urlopów przez poszczególnych
              pracowników
 • Monitorowanie terminów badań okresowych pracowników
 • Monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników
 • Prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej (np. regulaminów wynagradzania
              i premiowania, regulaminów korzystania ze sprzętu firmowego, zasad premiowania
              i regulaminów pozapłacowych systemów motywacyjnych) w zgodzie z prawem pracy
              i z zasadami rozliczeń podatkowych.
 • Współpracę z firmą BHP w zakresie szkoleń pracowniczych.

Rozpoczynam działalność / zakładam spółkę

Założyłeś swoją firmę i szukasz niedrogiej i solidnej księgowości?

   Zobacz jak możemy Ci pomóc.

 

Zmieniam obecne biuro rachunkowe

Potrzebujesz zmienić swoje obecne biuro rachunkowe na inne?

          Sprawdź naszą ofertę.

 

Rezygnuję z własnej księgowości

Restrukturyzujesz firmę i chcesz zlecić księgowość ekspertom?

    Outsourcuj swoją księgowość.

 

Obsługiwane przez nas branże

Sprawdź nasze branże i zobacz co myślą o nas nasi klienci!

     Dołącz do naszych klientów.

 

O naszym biurze rachunkowym..

Biuro rachunkowe AccOUT to centrum outsourcingu usług księgowych zlokalizowane w Warszawie (Ursynów). Nasze biuro księgowe jest przeznaczone dla osób, które chcą powierzyć specjalistom prowadzenie swoich spraw księgowych i kadrowych. Nasza dewiza wyrażająca sedno tego co oferujemy naszym klientom brzmi:

Zewnętrzna księgowość - wewnętrzny spokój

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało nowe oprogramowanie CENTRALA24, które rewolucjonizuje obieg faktur oraz ich księgowanie i archiwizowanie.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało System CENTRALA24 z myślą o usprawnieniu współpracy z klientami naszej firmy, który wdrożyliśmy w roku 2015.

Już teraz używa go kilkudziesięciu naszych klientów, dla których prowadzimy także księgowość, ale także kilku klientów mających własną księgowość. Jego zastosowanie pozwala zrewolucjonizować obieg faktur i innych dokumentów księgowych między firmą, jej dostawcami, a wewnętrzną lub zewnętrzną księgowością, a także wewnątrz samej firmy (np. w celu akceptacji faktur, co szczególnie jest wygodne w firmach z pracownikami lub oddziałami rozlokowanymi w wielu miejscach).

CENTRALA24 przyjmuje faktury w formie elektronicznej, a więc wysłane przez dostawcę w formie nieedytowalnego pliku (np. z rozszerzeniem „.pdf”) na unikalny adres mejlowy, należący do klienta w systemie CENTRALA24 (tych adresów może być kilka dla jednego klienta, jeśli chce on aby określone faktury były kierowane do różnych osób).

Jeśli dostawca przysłał jednak fakturę w formie papierowej lub pracownik firmy odebrał w takiej formie fakturę od dostawcy i przyniósł ją do firmy, to taki dokument, poprzez zeskanowanie go do systemu CENTRALA24, zostaje „zdigitalizowany” i nie jest konieczne trzymanie dalej tego dokumentu w formie papierowej!!!!

To, że również papierowa faktura, którą przekształci się w formę nieedytowalnego pliku, może być uznana za dokument elektroniczny potwierdziły ostatnie interpretacje organów skarbowych.* To oznacza, że można całkowicie wyeliminować archiwizowanie faktur w wersji papierowej. To oznacza prawdziwą rewolucję w księgowości i w obiegu faktur w firmach.

Rekomendujemy także dostępny za darmo program, który umożliwia przekształcenie faktury w nieedytowalny plik poprzez zrobienie jej zdjęcia smartfonem (potem wystarczy taki plik wysłać na adres email systemu CENTRALA24 w swojej firmie).

Kiedy faktura znajduje się już w systemie CENTRALA24, wtedy jest widoczna przez upoważnione osoby i wpada w odpowiedni schemat opisywania jej i zatwierdzania przez pracowników firmy. Ten reżim definiowany jest przez klienta na etapie wdrażania systemu i może być zmieniany później w dowolnym momencie.

Opis faktur odbywa się także w formie elektronicznej.

Każdej fakturze nadawany jest unikalny numer, który także zostaje eksportowany do systemu FK podczas księgowania, co umożliwia powiązanie faktur z księgowaniami, a jednocześnie stanowi dekret.

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zadbało także o bezpieczeństwo przechowywania wrażliwych dla każdej firmy danych – system jest umieszczony na bezpiecznych serwerach zewnętrznych, a dane są codziennie archiwizowane i przechowywane w bezpiecznych warunkach.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa, dzięki systemowi CENTRALA24 znakomicie ułatwia zatwierdzanie faktur wewnątrz firmy.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zastosowało takie rozwiązanie w systemie CENTRALA24, że odpowiednie osoby są informowane o nowych zdarzeniach, które je dotyczą, a związanych z obiegiem, opisem lub akceptacją faktur, poprzez otrzymywanie przez nie powiadomień na swoją skrzynkę e-mailową. W ten sposób można, m.in., ograniczyć do zera przypadki spóźnionych opisów faktur lub ich akceptacji przez powołane tego osoby w firmie.

 

Kontakt z nami

Biuro w Warszawie (Ursynów)
ul. Rosoła 44 lok. 5
02-786 Warszawa
Zobacz na mapie

Telefony:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(w godz. 09-18)