Na rynku usług prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wielu usługodawców. Jednak należy unikać tych najtańszych. Nie ma możliwości poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osobę odpowiednio przygotowaną do tego zadania przy niskich opłatach za usługi księgowe. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Jeżeli księgowy/a jest specjalistą oraz gdy obsługuje odpowiednią ilość spółek tzn. ma możliwość nie tylko zaksięgowania ale również sprawdzenia swojej pracy, wykonania raportu wówczas wynagrodzenie musi być godziwe. Często się niestety zdarza, że księgowy/a ma zbyt dużo pracy i wówczas jakość automatycznie spada a to co się dzieje w księgach może budzić grozę. Bałagan na kontach księgowych szczególnie w rozrachunkach wpływa bezpośrednio na wynik finansowy oraz wartość majątku spółki. Wybór najtańszego biura rachunkowego, dla niektórych osób jako powód do dumy tak naprawdę jest „strzałem we własną stopę”.

Spółka AccOut usługowo prowadząca księgi rachunkowe chce aby Zarząd danej jednostki uświadomił sobie o roli rachunkowości w prowadzeniu biznesu. Zarząd musi znać sytuację spółki oraz wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że jest bezpieczny. Wszyscy zaczynają uczyć się rachunkowości i przepisów związanych z rachunkowością i ich świadomość wzrasta. Wierzyciel, który nie może wyegzekwować swojej należności może chcieć sprawdzić księgi czy w momencie zawierania transakcji handlowej nie wystąpiły przesłanki złożenia przez Zarząd wniosku o upadłość spółki (ujemny kapitał własny). Jeżeli taka sytuacja się potwierdzi wówczas wierzyciel będzie sądownie chciał uzyskać swoją wierzytelność z prywatnego majątku osoby fizycznej, która w tym czasie zasiadała w Zarządzie.

Też sytuacja może wyglądać jeszcze inaczej. Może się zdarzyć w przypadku spółek nie podlegających badaniu przez biegłego rewidenta, że bilans przedstawiony przez księgowego dla Zarządu może wykazywać poprawną sytuację finansową i majątkową jednostki (dodatni kapitał własny). Natomiast po sprawdzeniu przez inną osobę może się okazać, że np. w nieprawidłowy sposób wyliczono wynik finansowy lub źle wyceniono aktywa lub zobowiązania w bilansie. Wówczas wynik finansowy a co za tym idzie kapitał własny może się zmienić w znaczny sposób i osiągnąć wartość ujemną, która wymaga zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Proszę uwierzyć, że tak często się dzieje. 

Dlatego AccOut Centrum Usług Księgowych zatrudnia wykwalifikowanych pracowników oraz dodatkowo osobę pełniącą funkcję dyrektora do spraw księgowości. Dyrektor do spraw księgowości sprawdza pracę samodzielnych księgowych i stanowi uzupełnienie, w świadczeniu wysokiej jakości usług, występuje podwójna sprawdzalność. Dbamy aby księgi rachunkowe były zdrowe.

(powrót)

Rozpoczynam działalność / zakładam spółkę

Założyłeś swoją firmę i szukasz niedrogiej i solidnej księgowości?

   Zobacz jak możemy Ci pomóc.

 

Zmieniam obecne biuro rachunkowe

Potrzebujesz zmienić swoje obecne biuro rachunkowe na inne?

          Sprawdź naszą ofertę.

 

Rezygnuję z własnej księgowości

Restrukturyzujesz firmę i chcesz zlecić księgowość ekspertom?

    Outsourcuj swoją księgowość.

 

Obsługiwane przez nas branże

Sprawdź nasze branże i zobacz co myślą o nas nasi klienci!

     Dołącz do naszych klientów.

 

O naszym biurze rachunkowym..

Biuro rachunkowe AccOUT to centrum outsourcingu usług księgowych zlokalizowane w Warszawie (Ursynów). Nasze biuro księgowe jest przeznaczone dla osób, które chcą powierzyć specjalistom prowadzenie swoich spraw księgowych i kadrowych. Nasza dewiza wyrażająca sedno tego co oferujemy naszym klientom brzmi:

Zewnętrzna księgowość - wewnętrzny spokój

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało nowe oprogramowanie CENTRALA24, które rewolucjonizuje obieg faktur oraz ich księgowanie i archiwizowanie.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa opracowało System CENTRALA24 z myślą o usprawnieniu współpracy z klientami naszej firmy, który wdrożyliśmy w roku 2015.

Już teraz używa go kilkudziesięciu naszych klientów, dla których prowadzimy także księgowość, ale także kilku klientów mających własną księgowość. Jego zastosowanie pozwala zrewolucjonizować obieg faktur i innych dokumentów księgowych między firmą, jej dostawcami, a wewnętrzną lub zewnętrzną księgowością, a także wewnątrz samej firmy (np. w celu akceptacji faktur, co szczególnie jest wygodne w firmach z pracownikami lub oddziałami rozlokowanymi w wielu miejscach).

CENTRALA24 przyjmuje faktury w formie elektronicznej, a więc wysłane przez dostawcę w formie nieedytowalnego pliku (np. z rozszerzeniem „.pdf”) na unikalny adres mejlowy, należący do klienta w systemie CENTRALA24 (tych adresów może być kilka dla jednego klienta, jeśli chce on aby określone faktury były kierowane do różnych osób).

Jeśli dostawca przysłał jednak fakturę w formie papierowej lub pracownik firmy odebrał w takiej formie fakturę od dostawcy i przyniósł ją do firmy, to taki dokument, poprzez zeskanowanie go do systemu CENTRALA24, zostaje „zdigitalizowany” i nie jest konieczne trzymanie dalej tego dokumentu w formie papierowej!!!!

To, że również papierowa faktura, którą przekształci się w formę nieedytowalnego pliku, może być uznana za dokument elektroniczny potwierdziły ostatnie interpretacje organów skarbowych.* To oznacza, że można całkowicie wyeliminować archiwizowanie faktur w wersji papierowej. To oznacza prawdziwą rewolucję w księgowości i w obiegu faktur w firmach.

Rekomendujemy także dostępny za darmo program, który umożliwia przekształcenie faktury w nieedytowalny plik poprzez zrobienie jej zdjęcia smartfonem (potem wystarczy taki plik wysłać na adres email systemu CENTRALA24 w swojej firmie).

Kiedy faktura znajduje się już w systemie CENTRALA24, wtedy jest widoczna przez upoważnione osoby i wpada w odpowiedni schemat opisywania jej i zatwierdzania przez pracowników firmy. Ten reżim definiowany jest przez klienta na etapie wdrażania systemu i może być zmieniany później w dowolnym momencie.

Opis faktur odbywa się także w formie elektronicznej.

Każdej fakturze nadawany jest unikalny numer, który także zostaje eksportowany do systemu FK podczas księgowania, co umożliwia powiązanie faktur z księgowaniami, a jednocześnie stanowi dekret.

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zadbało także o bezpieczeństwo przechowywania wrażliwych dla każdej firmy danych – system jest umieszczony na bezpiecznych serwerach zewnętrznych, a dane są codziennie archiwizowane i przechowywane w bezpiecznych warunkach.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa, dzięki systemowi CENTRALA24 znakomicie ułatwia zatwierdzanie faktur wewnątrz firmy.

 

AccOUT - biuro rachunkowe Warszawa zastosowało takie rozwiązanie w systemie CENTRALA24, że odpowiednie osoby są informowane o nowych zdarzeniach, które je dotyczą, a związanych z obiegiem, opisem lub akceptacją faktur, poprzez otrzymywanie przez nie powiadomień na swoją skrzynkę e-mailową. W ten sposób można, m.in., ograniczyć do zera przypadki spóźnionych opisów faktur lub ich akceptacji przez powołane tego osoby w firmie.

 

Kontakt z nami

Biuro w Warszawie (Ursynów)
ul. Rosoła 44 lok. 5
02-786 Warszawa
Zobacz na mapie

Telefony:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(w godz. 09-18)