Na rynku usług prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wielu usługodawców. Jednak należy unikać tych najtańszych. Nie ma możliwości poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osobę odpowiednio przygotowaną do tego zadania przy niskich opłatach za usługi księgowe. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Jeżeli księgowy/a jest specjalistą oraz gdy obsługuje odpowiednią ilość spółek tzn. ma możliwość nie tylko zaksięgowania ale również sprawdzenia swojej pracy, wykonania raportu wówczas wynagrodzenie musi być godziwe. Często się niestety zdarza, że księgowy/a ma zbyt dużo pracy i wówczas jakość automatycznie spada a to co się dzieje w księgach może budzić grozę. Bałagan na kontach księgowych szczególnie w rozrachunkach wpływa bezpośrednio na wynik finansowy oraz wartość majątku spółki. Wybór najtańszego biura rachunkowego, dla niektórych osób jako powód do dumy tak naprawdę jest „strzałem we własną stopę”.

Spółka AccOut usługowo prowadząca księgi rachunkowe chce aby Zarząd danej jednostki uświadomił sobie o roli rachunkowości w prowadzeniu biznesu. Zarząd musi znać sytuację spółki oraz wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że jest bezpieczny. Wszyscy zaczynają uczyć się rachunkowości i przepisów związanych z rachunkowością i ich świadomość wzrasta. Wierzyciel, który nie może wyegzekwować swojej należności może chcieć sprawdzić księgi czy w momencie zawierania transakcji handlowej nie wystąpiły przesłanki złożenia przez Zarząd wniosku o upadłość spółki (ujemny kapitał własny). Jeżeli taka sytuacja się potwierdzi wówczas wierzyciel będzie sądownie chciał uzyskać swoją wierzytelność z prywatnego majątku osoby fizycznej, która w tym czasie zasiadała w Zarządzie.

Też sytuacja może wyglądać jeszcze inaczej. Może się zdarzyć w przypadku spółek nie podlegających badaniu przez biegłego rewidenta, że bilans przedstawiony przez księgowego dla Zarządu może wykazywać poprawną sytuację finansową i majątkową jednostki (dodatni kapitał własny). Natomiast po sprawdzeniu przez inną osobę może się okazać, że np. w nieprawidłowy sposób wyliczono wynik finansowy lub źle wyceniono aktywa lub zobowiązania w bilansie. Wówczas wynik finansowy a co za tym idzie kapitał własny może się zmienić w znaczny sposób i osiągnąć wartość ujemną, która wymaga zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Proszę uwierzyć, że tak często się dzieje. 

Dlatego AccOut Centrum Usług Księgowych zatrudnia wykwalifikowanych pracowników oraz dodatkowo osobę pełniącą funkcję dyrektora do spraw księgowości. Dyrektor do spraw księgowości sprawdza pracę samodzielnych księgowych i stanowi uzupełnienie, w świadczeniu wysokiej jakości usług, występuje podwójna sprawdzalność. Dbamy aby księgi rachunkowe były zdrowe.

(powrót)

Empiezo la actividad economica / formo una empresa

Has fundado un negocio y estas buscando una contabilidad económica y confiable?

   Mira cómo podemos ayudarte.

 

Cambio mi actual oficina de contabilidad

¿Necesitas cambiar tu oficina de contabilidad actual?

     Comprueba nuestra oferta.

 

Renuncio mi propia contabilidad

Estas reestructurando tu empresa y deseas contratar a los expertos en contabilidad?

    Externaliza tu contabilidad.

 

Servimos a los siguientes sectores de la industria

Consulte nuestros sectores y mira lo que piensan sobre nosotros, nuestros clientes!

    Únete con nuestros clientes.

 

Sobre nuestra empresa..

Oficina de Contabilidad AccOUT es el centro de outsourcing de contabilidad localizado en Varsovia (Ursynów). Nuestra oficina de contabilidad está destinada para personas, que quieren dejar sus asuntos contables en manos de los profesionales. Nuestra devisa, que expresa la esencia de lo que ofrecemos a nuestros clientes es:

Contabilidad externa - tranquilidad interior

Contacte con nosotros

Oficina en Varsovia (Ursynów)
c/ Rosoła 44 - 5
02-786 Varsovia
Ver en el mapa

Teléfonos:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(Horario 9.00 - 18.00)