Przemiany ustrojowe w Polsce, od których minęło już ponad 20 lat zapoczątkowały procesy gospodarcze związane z gospodarką wolnorynkową i co za tym idzie cały pakiet ustawodawczy regulujący uwarunkowania prawne związane z działalnością gospodarczą. Oprócz prawa podatkowego ustanowiono prawo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od tego czasu nieustannie rośnie znaczenie rachunkowości w biznesie. Rośnie przede wszystkim świadomość osób pełniących stanowiska w zarządzie spółek, że rachunkowość to nie kłody pod nogi rzucone firmom przez ustawodawcę ale realna potrzeba ustanowienia reguł i zasad ujmowania w księgach operacji gospodarczych. Celem rachunkowości jest ocena sytuacji finansowej i majątkowej danego podmiotu.

Wyniki finansowe, które są wynikiem prowadzenia ksiąg rachunkowych to nie wyniki podatkowe. Wyniki podatkowe to wyniki określone prawem podatkowym (PIT, CIT, VAT) i są one uzyskiwane tylko i wyłącznie w celu obliczenia zobowiązania podatkowego. Natomiast prawdziwą sytuację jednostki wskaże nam wynik finansowy czyli bilansowy. Im spółka jest większa, im bardziej ma różnorodną działalność tym bardziej rośnie znaczenie rachunkowości. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w raportowaniu i pozwala określić wyniki finansowe na danych działalnościach, projektach, pozwala określić wartość aktywów czyli majątku spółki, źródła finansowania tego majątku, wysokość kapitału własnego i innych informacji np. przepływów pieniężnych itp. Bez takich danych, nie mając analitycznej wiedzy nie wiadomo, w którym miejscu jest firma, nie da się w sposób prawidłowy zarządzać firmą.

(powrót)

Empiezo la actividad economica / formo una empresa

Has fundado un negocio y estas buscando una contabilidad económica y confiable?

   Mira cómo podemos ayudarte.

 

Cambio mi actual oficina de contabilidad

¿Necesitas cambiar tu oficina de contabilidad actual?

     Comprueba nuestra oferta.

 

Renuncio mi propia contabilidad

Estas reestructurando tu empresa y deseas contratar a los expertos en contabilidad?

    Externaliza tu contabilidad.

 

Servimos a los siguientes sectores de la industria

Consulte nuestros sectores y mira lo que piensan sobre nosotros, nuestros clientes!

    Únete con nuestros clientes.

 

Sobre nuestra empresa..

Oficina de Contabilidad AccOUT es el centro de outsourcing de contabilidad localizado en Varsovia (Ursynów). Nuestra oficina de contabilidad está destinada para personas, que quieren dejar sus asuntos contables en manos de los profesionales. Nuestra devisa, que expresa la esencia de lo que ofrecemos a nuestros clientes es:

Contabilidad externa - tranquilidad interior

Contacte con nosotros

Oficina en Varsovia (Ursynów)
c/ Rosoła 44 - 5
02-786 Varsovia
Ver en el mapa

Teléfonos:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(Horario 9.00 - 18.00)