Na rynku usług prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wielu usługodawców. Jednak należy unikać tych najtańszych. Nie ma możliwości poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osobę odpowiednio przygotowaną do tego zadania przy niskich opłatach za usługi księgowe. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Jeżeli księgowy/a jest specjalistą oraz gdy obsługuje odpowiednią ilość spółek tzn. ma możliwość nie tylko zaksięgowania ale również sprawdzenia swojej pracy, wykonania raportu wówczas wynagrodzenie musi być godziwe. Często się niestety zdarza, że księgowy/a ma zbyt dużo pracy i wówczas jakość automatycznie spada a to co się dzieje w księgach może budzić grozę. Bałagan na kontach księgowych szczególnie w rozrachunkach wpływa bezpośrednio na wynik finansowy oraz wartość majątku spółki. Wybór najtańszego biura rachunkowego, dla niektórych osób jako powód do dumy tak naprawdę jest „strzałem we własną stopę”.

Spółka AccOut usługowo prowadząca księgi rachunkowe chce aby Zarząd danej jednostki uświadomił sobie o roli rachunkowości w prowadzeniu biznesu. Zarząd musi znać sytuację spółki oraz wiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że jest bezpieczny. Wszyscy zaczynają uczyć się rachunkowości i przepisów związanych z rachunkowością i ich świadomość wzrasta. Wierzyciel, który nie może wyegzekwować swojej należności może chcieć sprawdzić księgi czy w momencie zawierania transakcji handlowej nie wystąpiły przesłanki złożenia przez Zarząd wniosku o upadłość spółki (ujemny kapitał własny). Jeżeli taka sytuacja się potwierdzi wówczas wierzyciel będzie sądownie chciał uzyskać swoją wierzytelność z prywatnego majątku osoby fizycznej, która w tym czasie zasiadała w Zarządzie.

Też sytuacja może wyglądać jeszcze inaczej. Może się zdarzyć w przypadku spółek nie podlegających badaniu przez biegłego rewidenta, że bilans przedstawiony przez księgowego dla Zarządu może wykazywać poprawną sytuację finansową i majątkową jednostki (dodatni kapitał własny). Natomiast po sprawdzeniu przez inną osobę może się okazać, że np. w nieprawidłowy sposób wyliczono wynik finansowy lub źle wyceniono aktywa lub zobowiązania w bilansie. Wówczas wynik finansowy a co za tym idzie kapitał własny może się zmienić w znaczny sposób i osiągnąć wartość ujemną, która wymaga zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Proszę uwierzyć, że tak często się dzieje. 

Dlatego AccOut Centrum Usług Księgowych zatrudnia wykwalifikowanych pracowników oraz dodatkowo osobę pełniącą funkcję dyrektora do spraw księgowości. Dyrektor do spraw księgowości sprawdza pracę samodzielnych księgowych i stanowi uzupełnienie, w świadczeniu wysokiej jakości usług, występuje podwójna sprawdzalność. Dbamy aby księgi rachunkowe były zdrowe.

(powrót)

Ich fange Ein-Personenfirma an / Ich gründe die Gesellschaft

Sie haben Ihre Firma gegründet und suchen günstige sowie zuverlässige Buchführung?

Schauen Sie wie können wir Ihnen helfen.

 

Ich wechsle den aktuellen Buchführungsbüro

Brauchen Sie Ihre Buchführungsbüro wechseln auf der andere?

      Prüffen Sie unsere Angebot.

 

Ich verzichte von meine eigene Buchhaltung

Umstrukturierung Sie Ihres Unternehmen und möchten Sie die Buchhaltung den Experten anvertrauen?

  Outsourcen Sie Ihre Buchführung.

 

Branchen, die wir bedienen

Schauen Sie unsere Branchen, die wir bedienen und lesen Sie was unsere Kunden über uns denken!

  Beitreten Sie zu unseren Kunden.

 

Über unseren Buchführungsbüro…

Unser Buchführungsbüro AccOUT ist ein Zentrum für das Outsourcing der Buchhaltung und befindet sich in Warszawa - Ursynów. Unser Buchhaltungsbüro ist für diejenigen, die möchten das Verhalten ihrer Personalwesen sowie Buchhaltung zu den Spezialisten anvertrauen. Unser Motto drückt die Essenz dessen, was wir unseren Kunden anbieten:

Buchführung außen - Ruhe innen

Kontakt mit uns

Büro in Warszawa (Ursynów)
ul. Rosoła 44 Lok. 5
02-786 Warszawa
Kartenansicht

Telefon:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(zwischen 09-18 Uhr)