Przemiany ustrojowe w Polsce, od których minęło już ponad 20 lat zapoczątkowały procesy gospodarcze związane z gospodarką wolnorynkową i co za tym idzie cały pakiet ustawodawczy regulujący uwarunkowania prawne związane z działalnością gospodarczą. Oprócz prawa podatkowego ustanowiono prawo w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od tego czasu nieustannie rośnie znaczenie rachunkowości w biznesie. Rośnie przede wszystkim świadomość osób pełniących stanowiska w zarządzie spółek, że rachunkowość to nie kłody pod nogi rzucone firmom przez ustawodawcę ale realna potrzeba ustanowienia reguł i zasad ujmowania w księgach operacji gospodarczych. Celem rachunkowości jest ocena sytuacji finansowej i majątkowej danego podmiotu.

Wyniki finansowe, które są wynikiem prowadzenia ksiąg rachunkowych to nie wyniki podatkowe. Wyniki podatkowe to wyniki określone prawem podatkowym (PIT, CIT, VAT) i są one uzyskiwane tylko i wyłącznie w celu obliczenia zobowiązania podatkowego. Natomiast prawdziwą sytuację jednostki wskaże nam wynik finansowy czyli bilansowy. Im spółka jest większa, im bardziej ma różnorodną działalność tym bardziej rośnie znaczenie rachunkowości. Jest ona wykorzystywana przede wszystkim w raportowaniu i pozwala określić wyniki finansowe na danych działalnościach, projektach, pozwala określić wartość aktywów czyli majątku spółki, źródła finansowania tego majątku, wysokość kapitału własnego i innych informacji np. przepływów pieniężnych itp. Bez takich danych, nie mając analitycznej wiedzy nie wiadomo, w którym miejscu jest firma, nie da się w sposób prawidłowy zarządzać firmą.

(powrót)

Ich fange Ein-Personenfirma an / Ich gründe die Gesellschaft

Sie haben Ihre Firma gegründet und suchen günstige sowie zuverlässige Buchführung?

Schauen Sie wie können wir Ihnen helfen.

 

Ich wechsle den aktuellen Buchführungsbüro

Brauchen Sie Ihre Buchführungsbüro wechseln auf der andere?

      Prüffen Sie unsere Angebot.

 

Ich verzichte von meine eigene Buchhaltung

Umstrukturierung Sie Ihres Unternehmen und möchten Sie die Buchhaltung den Experten anvertrauen?

  Outsourcen Sie Ihre Buchführung.

 

Branchen, die wir bedienen

Schauen Sie unsere Branchen, die wir bedienen und lesen Sie was unsere Kunden über uns denken!

  Beitreten Sie zu unseren Kunden.

 

Über unseren Buchführungsbüro…

Unser Buchführungsbüro AccOUT ist ein Zentrum für das Outsourcing der Buchhaltung und befindet sich in Warszawa - Ursynów. Unser Buchhaltungsbüro ist für diejenigen, die möchten das Verhalten ihrer Personalwesen sowie Buchhaltung zu den Spezialisten anvertrauen. Unser Motto drückt die Essenz dessen, was wir unseren Kunden anbieten:

Buchführung außen - Ruhe innen

Kontakt mit uns

Büro in Warszawa (Ursynów)
ul. Rosoła 44 Lok. 5
02-786 Warszawa
Kartenansicht

Telefon:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(zwischen 09-18 Uhr)