Oprócz danych informacyjnych niezbędnych do prawidłowego zarządzania działalnością Spółki prawidłowo prowadzona rachunkowość daje również bezpieczeństwo dla członków Zarządów Spółek. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku spółek kapitałowych, jednak niewiele osób ma taką świadomość. Zasady dla spółek są określone przede wszystkim w ustawie o rachunkowości, kodeksie spółek handlowych, prawie upadłościowym i naprawczym oraz w innych aktach prawnych. W sposób szczególny w prawie polskim ustanowiono prawo dla spółek kapitałowych (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Te spółki muszą posiadać kapitał własny aby mogły funkcjonować bez ryzyka dla Zarządu. Kapitał własny składa się przede wszystkim z kapitału zakładowego określonego w KRS wpłaconego lub ustanowionego w formie aportu, z wypracowanych zysków, z powiększania lub wpłat na kapitały zapasowy i rezerwowy oraz z aktualizacji wyceny niektórych składników majątku jednostki. Dodatni kapitał własny w bilansie świadczy o tym, że aktywa czyli majątek spółki jest większy od zobowiązań. Jeżeli kapitał własny będzie ujemny wówczas zobowiązania czyli dług jednostki jest większy od jej majątku. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i nakłada na Zarząd pewne obowiązki. 

Pierwszym objawem pogarszającej się sytuacji jednostki jest moment kiedy kapitał własny osiągnie wartość połowy kapitału zakładowego określonego w KRS. Inaczej kiedy kapitał zakładowy zostanie w połowie „zjedzony” przez stratę spółki. Wówczas zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany niezwłocznie do zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Wielu członków Zarządu nie zna swoich obowiązków w tym zakresie. W sytuacji kiedy kapitał własny zaczyna mieć wartość ujemną Zarząd zgodnie z zapisami ustawy prawo upadłościowe i naprawcze jest obowiązany do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o ogłoszenie upadłości. Sąd taki wniosek może odrzucić. Jednak jeżeli Zarząd nie złoży takiego wniosku w odpowiednim czasie zaczyna odpowiadać za zobowiązania jednostki powstałe od tego momentu własnym majątkiem. 

Są różne opinie np., że polskie przepisy w tym zakresie są restrykcyjne, mało liberalne ale jednak zabezpieczają uczestników rynku w nawiązaniu kontaktów handlowych. Kontrahent zawierający umowę ze spółką powinien być pewien, że sytuacja finansowa i majątkowa tej spółki jest zdrowa i nie ma niebezpieczeństwa nieotrzymania płatności z tytułu należności. Jednak w Polskiej rzeczywistości wiele spółek normalnie funkcjonuje pomimo, że ich zobowiązania przewyższają majątek spółki i do póki są w stanie regulować zobowiązania to funkcjonują, gorzej jak zaczynają tracić płynność finansową. Dlatego Państwo stara się zabezpieczyć uczestników rynku taką organizacją prawa. 

W takim momencie powstaje pytanie co się dzieje kiedy Zarząd ceduje swoje uprawnienia i obowiązki na inne osoby? Otóż nie ma to znaczenia zawsze Zarząd odpowiada za działalność spółki i wynikające z tego obowiązki. Warto więc aby osoba reprezentująca Zarząd (np. główny księgowy w sprawach finansowych i bilansowych) była odpowiednio przygotowana merytorycznie i znała prawo. Jeżeli tak nie będzie często nieświadomie może narazić członków Zarządu na szereg niebezpieczeństw nawet do odpowiadania własnym majątkiem za zobowiązania. Trzeba mieć tego świadomość. Wręcz nie wolno zawierzyć jednej osobie i pozostawić ją poza profesjonalną kontrolą.

(powrót)

Ich fange Ein-Personenfirma an / Ich gründe die Gesellschaft

Sie haben Ihre Firma gegründet und suchen günstige sowie zuverlässige Buchführung?

Schauen Sie wie können wir Ihnen helfen.

 

cialis coupon discountscialis couponcanada pharmacy cialis onlinecialis online pharmacycialis pricecialis price cvs

Ich wechsle den aktuellen Buchführungsbüro

Brauchen Sie Ihre Buchführungsbüro wechseln auf der andere?

      Prüffen Sie unsere Angebot.

 

Ich verzichte von meine eigene Buchhaltung

Umstrukturierung Sie Ihres Unternehmen und möchten Sie die Buchhaltung den Experten anvertrauen?

  Outsourcen Sie Ihre Buchführung.

 

Branchen, die wir bedienen

Schauen Sie unsere Branchen, die wir bedienen und lesen Sie was unsere Kunden über uns denken!

  Beitreten Sie zu unseren Kunden.

 

Über unseren Buchführungsbüro…

Unser Buchführungsbüro AccOUT ist ein Zentrum für das Outsourcing der Buchhaltung und befindet sich in Warszawa - Ursynów. Unser Buchhaltungsbüro ist für diejenigen, die möchten das Verhalten ihrer Personalwesen sowie Buchhaltung zu den Spezialisten anvertrauen. Unser Motto drückt die Essenz dessen, was wir unseren Kunden anbieten:

Buchführung außen - Ruhe innen

Kontakt mit uns

Büro in Warszawa (Ursynów)
ul. Rosoła 44 Lok. 5
02-786 Warszawa
Kartenansicht

Telefon:
(+48) 22 253 68 10
(+48) 22 838 74 34
(zwischen 09-18 Uhr)